Brussels Design September

Měli jsme možnost připravit v rámci Brussels Design September 2019 architekturu výstavy bakalářských a diplomových prací pro katedru designu UMPRUM.

5. – 30.9. 2019 Prague House Brussels

Děkujeme za spolupráci pražskému domu v Bruselu, spolužákům, vedoucím Honzovi Němečkovi a Michalu Froňkovi a dalším, kteří do toho šli s námi.

grafický design Do Hoai Nam
fotografie Agnes Willow a Jakub Delibalta
ilustrace Jakub Plachý

vystavující
Štěpán Smetana, Terezie Lexová, Natálie Navrátilová, Ludmila Esterková, Tomáš Rachunek, Adam Štok, Matěj Coufal, Studiolo Robotico R.U.R

katalog výstavy

fotografie: Filip de Smet

Štěpán Smetana | Statics

Výstava Artsemestr představuje některé z bakalářských a diplomových prací vzniklých v uplynulém školním roce. Práce rozdílných autorů a jejich rozdílných projektů, které ale přece jen mají něco společné, úctu k rukodělné práci a řemeslu v kontrastu se soudobými tendencemi. Společným tématem pro bakalářské práce ateliéru produktového designu se stala kůže a její aplikace v interiéru. Materiál, k němuž se váže jedno z nejstarších výrobních odvětví. Vždy měl své místo a využití. A to i v dnešní době, kdy jeho užívání a výroba bývají často středem kontroverzí a dohadů. Vzniklo pět projektů, interiérových doplňků, se zcela individuálním přístupem a vnímáním problematiky užití tohoto přírodního materiálu. Projekty toto téma zpracovávají z etického, estetického i funkčního hlediska.

Každý z těchto aspektů je brán v potaz. Spojuje je respekt materiálu a precizní řemeslné zpracování, kterého bylo možné dosáhnout ve spolupráci s Ondřejem Šímou a jeho brašnářskou dílnou. Výstava představuje také dvě diplomové práce. Kolekci kovového nábytku z lisovaných ocelových profilů a částečně teoretickou práci zaměřenou na metr, jako nástroj, a jeho přesah do teoretických oborů ve spojení s rolí designéra.
Ve slavnostním sále je také vystavený projekt, který byl představen na letošním Milano Design Week, s názvem Studiolo Robotico R.U.R., který v aktualizovaném kontextu demonstruje hledání hranic mezi tradičním, manuálně řemeslným přístupem a plně automatizovanými, digitálními technologiemi.

Terezie Lexová | Second Skin
Tomáš Rachunek | Mycophyta 2.0
Natálie Navrátilová | Piedestal