Štěpán

Detailista. Vždy s nějakým nápadem po ruce, technický support každého projektu.

Štěpán v současné době také působí jako odborný asistent v ateliéru skla na Fakultě umění a designu, UJEP.

BcA. Štěpán Smetana
vzdělání

2017 – 2019
2011 – 2017


2006 – 2010


Ateliér produktového designu, UMPRUM
Ateliér Architektury I., UMPRUM, vedoucí ateliéru Jindřich Smetana, David Kraus, Jakub Fišer a Jan Šépka
Scénografe, Střední odborná škola uměleckoprůmyslová
SUPŠ, Praha

ocenění

10/2021
10/2020
02/2019

02/2019
10/2018

06/2016

03/2016

12/2014

Designblok 2021, vítěz, Nejlepší novinka designéra, Swell
Designblok 2020, nominace, Nejlepší novinka designéra, Infinite
Elle Decoration Design Award, EDIDA, nominace, Mladý talent, Mirror stage
Czech Grand Design, nominace, Objev roku, Mirror stage
Designblok 2018, vítěz, Nejlepší kolekce bytových doplňků, Mirror stage
Bienále studentského designu, vítěz, Cena rektora VŠVU v Bratislavě, SK
Czech Grand Design, nominace, Objev roku, Beginning ve spolupráci se Sebastianem Kitzbergerem
RIBA President´s Medal, nominace na Bronze Medal, Zvířecí Burza

vzniklé projekty

Statika

Projekt Statika vznikl jako bakalářská práce na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Snaží se prozkoumat vývoj konceptuálního designu v současných postupech navrhování. Otevírá často nevyřčené otázky se záměrem najít vlastní příběh ve finálním objektu. Příběh o živočišnosti a síle kůže, který je prvotním impulsem pro vytvoření doplňku do interiéru. 

fotografie Agnes Willow a Jakub Delibalta

Opouští estetické a haptické vlastnosti tohoto materiálu a soustředí se na její fyzikální vlastnosti, jako je ochrana, zpevnění či stahování. Za pomoci kůže se pokouší zkrotit hmoty kamene, jako živý organismus. Pocity křehkosti a nerovnováhy, kdy jednotlivé elementy nejsou schopné fungovat jeden bez druhého jsou zde zásadními momenty ztvárnění životnosti.

Tyto principy objekt Statika zhmotňuje skrze statické modely, demonstrované elementárními tvary a materiály, které zdůrazňují svou tektoniku. Záměrně pracuje s přírodními materiály, které podléhají stárnutí, zásadní vlastností žádané životnosti a křehkosti tohoto projektu.

Beginning

spolupráce Sebastian Kitzberger

Symbiotická mezioborová spolupráce v sobě odráží jak sklářské výtvarné pojetí a řemeslný um, tak ideové vklady příznačné pro architektonický způsob uvažování. Mezi další inspirační zdroje série světel Beginning patří i tvarosloví pouličního osvětlení, které mívá jednoduché geometrické formy. V ulicích českých měst se takové lampy vyskytují neméně častěji, nežli výše zmíněné obrazce na zdech budov, které mnohdy osvětlují. Projekt svítidel Beginning v sobě snoubí jak hluboce zakořeněné kulturní a umělecké tradice spojené s výrobou skla, tak i současné projevy „nekultury“.

photography Tomáš Slavík

Still Life

spolupráce Sebastian Kitzberger

Objekty foukané do plodů přírody, ze kterých vznikají předměty žijící dalším životem, nejsou to otisky přírody, ale její duše. Skleněné objekty Still life, vzešlé z experimentů se sklem.

fotografie Tomáš Slavík

Na rozdíl od předešlé kolekce Beginning, kde byl tvar od začátku do konce ovlivňován lidským zásahem, pracujeme tato kolekce s opačným přístupem práce se sklem. Dřevěnou formu a skicák nahrazují dokonalé tvary navržené přírodou.